Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

 Bramdrupskovvej 25   ⁞   6000 Kolding      Tlf. 75 53 58 22   ⁞     E-mail [email protected]     F O R S I D E N   ⁞   B L O G  

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Opslagstavlen

Rigtig god sommerferie til alle. Vi ses til skolestart lørdag d. 18. august kl. 10
Rigtig god sommerferie til alle.
Vi ses til skolestart lørdag d. 18. august kl. 10
 • Vil du være en del af vores dejlige friskole?

  Vi har ledig plads i 0. klasse, 2. klasse, 8. klasse og 9. klasse.

  Henvendelse til skolens kontor på 75535822 eller [email protected]   
  Lotte Fris Ryttov den 05-07-2018

 • Kære Medarbejdere og forældre på Kolding Friskole
   
  Ang.: Konstituering af skoleleder pr. 1. august 2018
   
  Det er med stor glæde og stolthed, at bestyrelsen kan meddele at nuværende leder af Skovkanten, Jane Riis Lagoni, er konstitueret skoleleder på Kolding Friskole fra den
  1. august 2018
   
  Bestyrelsen ønsker kort at delagtiggøre medarbejdere og forældre, i håndteringen af den uventede opgave bestyrelsen den 25. juni 2018 pludselig stod med, da vi modtog skoleleder Anders Johansens opsigelse.
   
  Den 26. juni 2018 indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde, formålet er at få konstitueret en skoleleder. Bestyrelsen ser Jane som den rette kandidat og Jane er klar til at påtage sig opgave, såfremt der er opbakning blandt medarbejderne.
  Bestyrelsen ønsker at gå i dialog med medarbejderne, omkring vores tanker om at konstituere Jane. Bestyrelsen beder bestyrelsens Medarbejderrepræsentant Tina Norlyk og skolens Tillidsrepræsentant Nils Kam om at afdække medarbejdernes tanker omkring at konstituere Jane.
  Der er blandt medarbejderne fuld opbakning omkring Jane som konstitueret skoleleder - og en bevidsthed om den store opgave der venter hende. Der er forslag om at bestyrelsen via Friskoleforeningen undersøger muligheden for at konstituere en udefra kommende Skoleleder. Friskoleforeningen fraråder bestyrelsen denne mulighed, hvilket bestyrker bestyrelsen ønske om at det er Jane.
   
  Mens vi ”låner” Jane fra Skovkanten, konstitueres Kathrine Mølkjær Poulsen, som leder af Skovkanten. Endvidere ansættes der en pædagogmedhjælper i et vikariat, mere om det senere….
   
  For at støtte op om ledelsesteamet – Jane, Theodor og Katrine - har bestyrelsen valgt at styrke sekretærdelen og har pr. 01. august 2018 ansat ”vores” tidligere sekretær Bente, som igen vil være at finde på skolen 10-15 timer pr. uge. Velkommen tilbage - og tak til Bentes velvilje til at komme ”hjem”.
   
  Afslutningsvis ønsker bestyrelsen at takke alle medarbejdere på Kolding Friskole for deres opbakning og forståelse omkring denne pludselige opgave. En særlig tak til ledelsesteamet, Anni, Nils og Tina.
   
  Rigtig god sommer og vi ses igen til første skoledag lørdag den 18. august 2018.
   
   
  På bestyrelsens vegne
   
  Michael Bjørn


   
  Anni Brändle den 05-07-2018